49256 - Με το κλείσιμο

Ν. Λυγερός

Με το κλείσιμο
των συνόρων
πολλών χωρών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
λόγω
της πανδημίας
καμιά χώρα
δεν είναι
διατεθειμένη
να υποκύψει
μπροστά
στην πίεση,
στη διακίνηση
και τον εκβιασμό
της Τουρκίας
που πάλι
έκανε
στρατηγικό
λάθος.