49258 - Νέο τεστ της Roche για τον κορωνοϊό

Ν. Λυγερός

Παραγωγός : Roche Diagnostics Gmblt Γερμανία
Διανομέας : Roche Diagnostics France
Ιδιοκτήτης : Ελβετία
Σύστημα : Cobas 6800/8800
Σήμα : CE
Έγκριση : FDA
Το τεστ έχει μεγάλη απόδοση,
είναι εντελώς αυτοματοποιημένο
και έχει ευελιξία
Είναι πιο γρήγορο
από τα προηγούμενα.
Αποτελεί ένα σύμμαχο
σε αυτήν την αντιμετώπιση.

 

https://diagnostics.roche.com/global/en/products/systems/cobas-6800-system.html