49262 - Είναι πολλοί

Ν. Λυγερός

Είναι πολλοί
αυτοί που μεταδίδουν
την ασθένεια
χωρίς να έχουν
τα συμπτώματα
και γι΄αυτό
τον λόγο
οι τεχνικές
της απομόνωσης
είναι τόσο
αποτελεσματικές
αφού ξεφεύγουν
από αυτή
την παγίδα
και για την ενίσχυσή μας
και τις σχέσεις
υπάρχει
η δύναμη
του διαδικτύου.