49266 - Τεχνητή Νοημοσύνη στην ιατρική ως στρατηγικό πολύτιμο εργαλείο

Α. Λαρεντζάκης, Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα αγγλικά Αθηνά Κεχαγιά

  • Post Category:Articles

Ανέκαθεν αποτελούσε ένα πεδίο πρόκλησης για τους ανθρώπους να δημιουργούν μηχανές ώστε να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες όσον αφορά τον φόρτο εργασίας, την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια, την αντοχή, τη δύναμη, την επαναληψιμότητα κλπ.
Είναι ένας τρόπος ώστε να ξεπεραστεί η ύπαρξη και να δοθεί περισσότερη σημασία στη ζωή, η οποία είναι πολύτιμη.
Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δημιουργιών ήταν ότι προορίζονταν να αντικαταστήσουν, να ενισχύσουν ή να υπερβούν τις μηχανικές δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος.
Αυτή η πορεία εξέλιξης είναι ομαλή και προβλέψιμη.
Αυτή η ιστορία παίρνει μια διαφορετική συμβολή, ή μια άλλη διακλάδωση για να ακριβολογούμε, όταν ο Alan Turing εισήγαγε την έννοια μιας μηχανής που θα μπορούσε να επιτύχει απόδοση ανθρώπινου επιπέδου στη σκέψη.
Αυτή η άποψη ενισχύθηκε από τον Norbert Wiener, που εισήγαγε την έννοια του βρόχου ανάδρασης.
Ωστόσο η επανάσταση ξεκίνησε με το υπολογιστικό μοντέλο των νευρωνικών δικτύων των Warren McCulloch και Walter Pitts, και αυτή τη φορά η εξέλιξη είναι απρόβλεπτη.
Σε μαθηματικούς όρους, το δίκτυο μορφοποιεί ένα κατευθυνόμενο γράφημα βάρους.
Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο ξεκίνησε σε πρώτο επίπεδο ως μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της αρχιτεκτονικής του ανθρώπινου εγκεφάλου να εκτελεί εργασίες με τις οποίες οι συμβατικοί αλγόριθμοι είχαν ελάχιστη επιτυχία.
Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας ως προς την προσομοίωση ευφυούς συμπεριφοράς και κριτικής σκέψης συγκρίσιμης με αυτήν του ανθρώπου.
Ο John McCarthy αρχικά περιέγραψε τον όρο AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) ως την επιστήμη και την τεχνολογία κατασκευής έξυπνων μηχανών.
Οι Ng και Dean δημιούργησαν ένα δίκτυο το οποίο έμαθε να αναγνωρίζει έννοιες υψηλότερου επιπέδου.
Η μη επιτηρούμενη προετοιμασία, η αυξημένη υπολογιστική ισχύ των GPUs, και η κατανεμημένη υπολογιστική, επέτρεψαν τη χρήση μεγαλύτερων και βαθύτερων δικτύων, ιδιαίτερα σε προβλήματα εικόνας και οπτικής αναγνώρισης, τα οποία είναι γνωστά ως βαθιά μάθηση.
Και τώρα σε υψηλού επιπέδου έρευνες χρησιμοποιούμε
βαθιά νευρωνικά δίκτυα με TPUs.
Την σήμερον ημέρα, το πιο αντιπροσωπευτικό πεδίο εξέλιξης των μηχανών σκέψης είναι ο κόσμος των στρατηγικών επιτραπέζιων παιχνιδιών.
Επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως το σκάκι, το shogi ή το go, θεωρούνται ως έκφραση της ανθρώπινης διάνοιας στο υψηλότερο επίπεδο, ωστόσο, τα Deep Neural Networks όπως το AlphaGo, το AlphaGo Master, και το AlphaGo Zero κυριάρχησαν όλων αυτών των έξυπνων παιχνιδιών.
Τα τρισδιάστατα μοντέλα πρωτεϊνών που παράγει το AlphaFold είναι πολύ πιο ακριβή από οποιαδήποτε προηγούμενα, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο σε μία από τις βασικές προκλήσεις στην βιολογία.
Τα ANNs έχουν χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση καρκίνων, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα, του προστάτη, και του παχέος εντέρου, και ώστε να διακρίνουν εξαιρετικά επιθετικές καρκινικές κυτταρικές σειρές από τις λιγότερο επιθετικές, χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες κυτταρικού σχήματος.
Γενικότερα, η ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη) χρησιμοποιήθηκε για την διάγνωση ασθενειών, για την δημιουργία φαρμάκων, στην εξατομικευμένη θεραπεία, και στην βελτιωμένη επεξεργασία γονιδίων.