49269 - Η πίστη

Ν. Λυγερός

Η πίστη
προστατεύει
τους πιστούς
και δεν θέλει
να κινδυνέψει
η ζωή τους.
Το να είσαι
πιστός
σημαίνει
ότι ακολουθείς
το φως
έτσι
όταν αυτό
σου δείχνει
πού είναι
ο κίνδυνος
πρέπει
να ακολουθήσεις
την συμβουλή του.

Close Menu