49270 - Οι οδηγίες

Ν. Λυγερός

Οι οδηγίες
που δίνουμε
πρέπει να είναι
ξεκάθαρες
για να είναι
κατανοητές
από όλους
χωρίς δυσκολία
γιατί είναι
σημαντικό
σε φάση
πανδημίας
γι’ αυτό
πρέπει
να έχουν
συνοχή
σκέψης
καμία εξαίρεση
και να έχουν
μια στρατηγική.