49272 - Πρέπει ν΄ απασχολείς

Ν. Λυγερός

Πρέπει ν΄ απασχολείς
δημιουργικά
τους μικρούς
ανθρώπους
όταν πρέπει
να τους κρατάς
στο σπίτι
λόγω πανδημίας
γιατί έχει
σημασία
για το ηθικό τους
να περνούν
καλά
ακόμα
κι αν οι συνθήκες
είναι τόσο
δύσκολες
διότι
έχει σημασία
να το ξεπεράσουν
με χαρά.