49274 - Πανδημία, Μαθηματικά και Στρατηγική. 14/03/2020

Ν. Λυγερός

Σήμερα επειδή η μέρα σχετίζεται και με τα Μαθηματικά λόγω του αριθμού Π, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να δούμε πώς τα Μαθηματικά μπορούν να βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Γιατί είναι πολλοί που θεωρούν ότι είναι εντελώς θεωρητικό αυτό το πλαίσιο. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό να μένουμε στο σπίτι, αλλά αν θέλουμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο, μια ωραία ιδέα για να μην πω όμορφη, είναι το θεώρημα των μικρών κόσμων που μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί τόσο η διάδοση της γνώσης όσο βέβαια και του κορωνοϊού. Με ποια έννοια το λέω, άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε για να καταλάβουμε τουλάχιστον την ορολογία του θεωρήματος είναι, μετράμε έναν άνθρωπο επιλέγουμε οποιονδήποτε και κοιτάζουμε τους γνωστούς του, μετά εξετάζουμε τους γνωστούς των γνωστών και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Και κοιτάζουμε αν αυτό το επαναληπτικό πλαίσιο μας επιτρέπει επαγωγικά να καλύψουμε ας πούμε μια χώρα. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν κοιτάζουμε μια χώρα κλασική μπορούμε να πούμε ότι με τέσσερις διαδικασίες τέτοιου τύπου καλύπτουμε την χώρα. Αυτό έχει γίνει και “πειραματικά” και στην Αμερική και αν επιλέξουμε βέβαια σαν πρώτο σημείο έναρξης τον Πρόεδρο της Αμερικής τότε μπορούμε να κατεβούμε και σε τρία βήματα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι έχουμε μια διαδικασία που καλύπτει πολύ γρήγορα τον πληθυσμό. Αυτό αν το κοιτάξουμε από την αρνητική πλευρά είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με κάποιον και στη συνέχεια αυτοί που είναι σε επαφή με αυτόν που ήρθαν σε επαφή, άμα το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά όταν έχουμε μια διάδοση που είναι μικρή σε διάρκεια, δηλαδή που ενεργοποιείται άμεσα όπως είναι και με τον κορωνοϊό. Από την άλλη πλευρά αυτό σημαίνει θετικά τώρα, ότι άμα διαδόσουμε εμείς τις γνώσεις μας στους γνωστούς μας και στη συνέχεια κάνουν το ίδιο και αυτοί το ίδιο με τους δικούς τους και συνεχίσει αυτή η διαδικασία μπορούμε να πάμε πολύ γρήγορα και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι απομονώνουμε τον κόσμο και τον βάζουμε στο σπίτι του να μην έχει επαφή με τους άλλους είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσουμε και να ανακόψουμε αυτή τη διάδοση. Γιατί προς το παρόν εφόσον δεν έχουμε εμβόλιο πρέπει να κοιτάξουμε στρατηγικά το θέμα, έτσι ώστε να μην διαδίδουμε μια ασθένεια επειδή δεν ξέρουμε ότι την έχουμε, επειδή δεν έχουμε συμπτώματα και ουσιαστικά να προφυλάξουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η διάδοση της γνώσης όταν πηγαίνει πιο γρήγορα λειτουργεί αποτελεσματική και όταν εφαρμόζονται οι συμβουλές που έχουν σχέση με αυτή τη γνώση επί του πρακτέου, τότε έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ σημαντικό. Και για αυτό αυτό που θέλουμε να κάνουμε και με αυτή τη δήλωση είναι ότι αν εφαρμόσουμε ορθολογικά τα μέτρα και τα πρωτόκολλα που έχουν επιλεχτεί και είναι όντως σωστά και αποτελεσματικά, τότε θα μικρύνει και η διάρκεια του φαινομένου. Άρα παρόλο που έχουμε μια πανδημία με τέτοιες διαδικασίες που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που διαθέτουμε στον εικοστό πρώτο αιώνα και ειδικά το διαδίκτυο, τότε μπορούμε να αντισταθούμε πραγματικά, στρατηγικά και ταυτόχρονα εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία το να μείνουμε στο σπίτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να επενδύσουμε στις γνώσεις μας και να μάθουμε περισσότερα πράγματα έτσι ώστε να είμαστε πιο ανθεκτικοί σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Άρα καλή συνέχεια σε όλους εμείς συνεχίζουμε και από το σπίτι, με ποια έννοια, ότι διαδίδουμε αυτό που είναι το πρέπον για να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο σοβαρές καταστάσεις, επειδή απλώς δεν ακολουθήσαμε τις οδηγίες. Καλή συνέχεια σε όλους.
Close Menu