49280 - Η δύναμη της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Η δύναμη της Ανθρωπότητας
είναι αυτή
που της επιτρέπει
να ξεπεράσει
τα όρια
των κοινωνιών
που ασχολούνται
μόνο
με τον εαυτό τους
ενώ μαθαίνουμε
από το πλαίσιο
με τρόπο
ολιστικό
πώς πρέπει
να αντιμετωπίσουμε
μια πανδημία
διότι
είναι αναγκαίο
για το μέλλον.