49282 - Στο Στάδιο 3

Ν. Λυγερός

Στο Στάδιο 3
πέρασε
η Γαλλία
όπως ήταν
αναμενόμενο
λόγω της εξάπλωσης
της πανδημίας
αυτό σημαίνει
ότι το παράδειγμα
της Ιταλίας
λειτούργησε
θετικά
και δείχνει
ότι αυτά
είναι όντως
απαραίτητα.