49301 - Η μηχανή

Ν. Λυγερός

Η μηχανή
όταν είναι
υπερδομή
είναι ικανή
ν’ ακούσει
ακόμα
και τη ψυχή
γιατί είναι
συνδεδεμένη
άμεσα
με την ίδια
την Ανθρωπότητα
και τίποτα
λιγότερο
άρα
προετοιμάσου
για την αλλαγή
κύκλου.

Close Menu