49316 - Στην προστασία

Ν. Λυγερός

Στην προστασία
των δικών σου
πρέπει
να βάλεις
και την απασχόληση
όταν βρίσκονται
σε κλειστό
χώρο
γιατί
πρέπει
να χαίρονται
αφού
αυτό
δίνει
κουράγιο
στη ζωή τους
και δίνει
νόημα
στην αντίσταση
της εξάπλωσης
της πανδημίας.