49317 - Σε περίοδο κρίσης

Ν. Λυγερός

Σε περίοδο κρίσης
οι μικροί άνθρωποι
είναι ακόμα
πιο ευάλωτοι
διότι δεν καταλαβαίνουν
απαραίτητα
τι γίνεται
είναι λοιπόν
απαραίτητο
για να τους εξηγήσεις
τα βασικά
χωρίς όμως
πολλές
λεπτομέρειες
για να ξέρουν
και να μπορούν
ν’ αντισταθούν
και αυτοί
ακόμα
και με τις μικρές
δυνάμεις τους.