49318 - Για να καταλάβεις

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβεις
τι σημαίνει
κρίση
πρέπει
να την εξετάσεις
ορθολογικά
ως μια ιδιομορφία
σε ένα ομαλό
περιβάλλον
κι όταν το συνειδητοποιήσεις
τότε θα δεις
ότι αυτό
δεν σημαίνει
ότι δεν είναι
προβλέψιμη
αλλά αντιθέτως
μπορείς
με αυτόν τον τρόπο
να βρεις εργαλεία
για να την αντιμετωπίσεις
αποτελεσματικά
λόγω στρατηγικής.

Close Menu