49321 - Η αδράνεια του πληθυσμού

Ν. Λυγερός

Η αδράνεια του πληθυσμού
είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα
σε φάση
πανδημίας
διότι
πρέπει
να διαχειριστούμε
όλα τα μέλη
ακόμα
και αυτά
που δεν τηρούν
αποτελεσματικά
τα μέτρα
και συμμετέχουν
ενεργά
στην εξάπλωση
της ασθένειας
γι’ αυτό
το θέμα
δεν είναι
μόνο
ιατρικό.