49325 - Ο στόχος της αντιμετώπισης

Ν. Λυγερός

Ο στόχος της αντιμετώπισης
της πανδημίας
δεν είναι ο αφανισμός
του γεγονότος
αλλά η δραστική
μείωση
της δράσης του
έτσι ώστε
να ελαχιστοποιήσουμε
το πλήθος
των θυμάτων
και το πέρασμα
να γίνει
πιο ανώδυνο
για τον πληθυσμό
χάρη
στη στρατηγική μας.

Close Menu