49326 - Μάθε στους μικρούς ανθρώπους

Ν. Λυγερός

Μάθε στους μικρούς ανθρώπους
να κάνουν ψωμί
με τα χέρια τους
αφού τους έχεις
κάθε μέρα
μέσα στο σπίτι
αυτήν την περίοδο
για να ξέρουν
πώς γίνεται
η μεταμόρφωση
του αλευριού
και τι σημαίνει
βιωματικά
να είσαι
αρτοποιός
για να σέβονται
ακόμα
περισσότερο
αυτή
την εργασία
που επιτρέπει
την αρτοκλασία.

Close Menu