49335 - Στον Αγώνα

Ν. Λυγερός

Στον Αγώνα
της Ανθρωπότητας
οι προτεραιότητες
αλλάζουν
και πρέπει
να δίνεις
σημασία
μόνο
στην ουσία
κι εδώ
πρέπει
να αξιοποιήσουμε
τον Χρόνο
και να καθυστερήσουμε
με κάθε τρόπο
την εξάπλωση
της πανδημίας
για να σωθούν
ζωές.

Close Menu