49338 - Η εσωτερική προστασία

Ν. Λυγερός

Η εσωτερική προστασία
σε φάση πανδημίας
είναι η διατήρηση
των σχέσεων
και των δεσμών
χωρίς επαφή
με άλλα λόγια
η απομόνωση
χτυπά
τις επαφές
του ιού
αλλά
η συμπαράσταση
ενισχύει
την ανθεκτικότητα
του δικτύου
των ανθρώπων
για την αντιμετώπιση
της εξάπλωσης.