49339 - Πώς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Πώς να φανταστείς
μάθημα
περί πρώτων αριθμών
την ώρα
της πανδημίας
με διασύνδεση
μεταξύ
Ελλάδας
και Γαλλίας
αν δεν ήσουν
μαζί μας
ν’ ακούσεις
για τον Ερατοσθένη,
τον Ευκλείδη,
τον Euler
και τον Ulam
χάρη στο κόσκινο
στην απόδειξη
στον τύπο
και την σπείρα.