49340 - Χάρη στη Σπείρα

Ν. Λυγερός

Χάρη στη Σπείρα
του Ulam
μπορείς να βρεις
γεωμετρικά
πολυώνυμα
δευτέρου βαθμού
που παράγουν
πολλούς
πρώτους
αριθμούς
έτσι
έχεις
κι εσύ
ένα εργαλείο
αποτελεσματικό
που βλέπει
διαφορετικά
την αριθμητική.