49355 - Όσοι μιλούν

Ν. Λυγερός

Όσοι μιλούν
συνεχώς
για το περιβάλλον
και αποφεύγουν
τη λέξη φύση
είναι το ανάλογο
με αυτούς
που μιλούν
συνεχώς
για τη χώρα
χωρίς
να λένε
ποτέ πατρίδα.
Η φύση
δεν είναι
περιβάλλον
είναι
η ζωή μας.