49364 - Με το δικτυακό θέατρο

Ν. Λυγερός

Με το δικτυακό θέατρο
ο καθένας
βλέπει
τους άλλους
και ξέρει
ότι δεν είναι
μόνος
αλλά
ταυτόχρονα
καταλαβαίνει
ότι το θέμα
είναι
πιο βαθύ
αφού
η Διδασκαλία
ερευνά
την ουσία
μέσω
της πολυκυκλικότητας
του θεάτρου.