49368 - Όταν το θέατρο

Ν. Λυγερός

Όταν το θέατρο
γίνεται
διαδικτυακό
και βλέπουμε
μαζί
διαφορετικά
τα πράγματα
συνειδητοποιούμε
πόσο σημαντική
είναι η ανθρωπιά
που μοιράζεται
όπως γινόταν
την εποχή
της Τουρκοκρατίας
στο Κρυφό Σχολείο
έτσι ζεις
μαζί μας
της ουσία
της ζωής
εντός
Ανθρωπότητας.