49392 - Η διδασκαλία της  λογικής 

Ν. Λυγερός

Η διδασκαλία της  λογικής
είναι καλό
να αρχίζει
με τους μικρούς ανθρώπους
γιατί αποτελεί
εφόδιο
για τη συνέχεια
της ζωής τους
επειδή
έτσι
μαθαίνουν
τις δυνατότητες
της ορθολογικής
σκέψης
για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων
που θα πρέπει
να επιλύσουν.