49403 - Μην περιμένεις

Ν. Λυγερός

Μην περιμένεις
από τους άλλους
αυτό
που περιμένουν
από σένα
αυτό
που έχει
σημασία
είναι
να παράγεις
το απαραίτητο
έργο
χωρίς
να θεωρείς
ότι θα είναι
παράδειγμα
για τους άλλους.