49420 - Είναι πολύτιμη

Ν. Λυγερός

Είναι πολύτιμη
η ζωή
και γι’ αυτό
πρέπει
να την προσέχεις
σαν κόρη
οφθαλμού
όταν υπάρχει
πανδημία
γιατί
αυτός
ο αγώνας
της Ανθρωπότητας
είναι
και εκείνος
της ουσίας
της ζωής
που ξεχνάς
μέσα
στην καθημερινότητα.