49425 - Οι δυσκολίες

Ν. Λυγερός

Οι δυσκολίες
σου επιτρέπουν
να τις ξεπεράσεις
και μ’ αυτόν
τον τρόπο
να εξελιχθείς
άρα μην στενοχωριέσαι
όταν έρχονται
αφού είναι
η ευκαιρία
να αλλάξεις
μεθοδολογία
για να πας
πιο μακριά
στην πορεία
της ζωής σου
αφού λειτουργεί
καταλυτικά.

Close Menu