49444 - Οι επιπτώσεις

Ν. Λυγερός

Οι επιπτώσεις
της πανδημίας
Covid-19
είναι οι ίδιες
για όλους
ακόμα
και σε οικονομικό
επίπεδο
κατά συνέπεια
μην ψάχνεις
άλλες
εξηγήσεις
όταν πρέπει
να σώσουμε
τους αθώους
να μην πέσουν
θύματα.

Close Menu