49445 - Πρέπει από τώρα

Ν. Λυγερός

Πρέπει από τώρα
να σκεφτούμε
από τη στιγμή
που θα επιζήσουμε
σε ποια κατάσταση
θα είμαστε
μετά
την πανδημία
γιατί
πρέπει
η εικόνα
που έχουμε
στο μυαλό μας
να βλέπει
πέρα
από τον ορίζοντα.

Close Menu