49446 - Όταν ζούμε

Ν. Λυγερός

Όταν ζούμε
χρονοστρατηγικά
είναι
φυσιολογικό
να στενοχωριόμαστε
ακόμα
και για άλλες
εποχές
διότι
ο αλτρουϊσμός
ξεπερνά
τους αιώνες
επειδή
είναι
πολυκυκλικός
όταν
ανήκει
σε χαμαιλέοντα.

Close Menu