49449 - Ταυτόχωρα

Ν. Λυγερός

Ταυτόχωρα
μπορούμε
να σκεφτούμε
πριν
και μετά
επτά αιώνες
για να δούμε
πώς λειτουργεί
η Ανθρωπότητα
μέσω
Χρονοστρατηγικής
σε τέτοιο
βάθος
χρόνου
όπου
οι εικόνες
ξεπερνούν
τον ορίζοντα.