49450 - Ο πλανήτης Άρης

Ν. Λυγερός

Ο πλανήτης Άρης
έχει διασχίσει
την ιστορία
της Ανθρωπότητας
ενώ δεν ανήκει
στη Γη
αυτό
το φαινόμενο
να το θυμάσαι
όταν θα πάμε
και εκεί
για να ζήσει
και σε αυτήν
την απόσταση
από τη Γη
διότι οι αναφορές
θα υπάρχουν
ήδη.