49458 - Όταν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν μαθαίνεις
διαδικτυακά
το Go
και το κάνεις
μαζί
με άλλους
μαθητές
βλέπεις
πως μπορεί
ένα τέτοιο
παίγνιο
να σου μάθει
τα βασικά
στοιχεία
της τακτικής
που ανήκει
στη στρατηγική
ανθεκτικότητας.

Close Menu