49476 - Στους πλήρεις γράφους

Ν. Λυγερός

Στους πλήρεις γράφους
η ανθεκτικότητα
είναι
κληρονομική
διότι
η υποδομή
της δομής
έχει
τα ίδια
χαρακτηριστικά
λόγω
ορισμού
έτσι
τους συναντάμε
συχνά
στις ανθεκτικές
επιλύσεις
προβλημάτων.