49479 - Ο πολλαπλασιασμός

Ν. Λυγερός

Ο πολλαπλασιασμός
των κρίσιμων σημείων
σε μια δομή
είναι άκρως επικίνδυνος
όσον αφορά
στην ανθεκτικότητα
γι΄ αυτό προσπάθησε
να εφαρμόσεις
την μεθοδολογία
προφύλαξης
που επινόησε
στο σκάκι
ο Nimzowitsch
για να υπάρχει
μεγάλο κόστος
στον αντίπαλο
όταν επιτίθεται
κομμάτι
ή πιόνι.
Close Menu