49481 - Αν είχαμε

Ν. Λυγερός

Αν είχαμε
τον Vauban
στον Χάνδακα
αυτός
δεν θα είχε πέσει
ούτε μετά
από 21 χρόνια
διότι
ήξερε
να φτιάχνει
κάστρα
του Χρόνου
που άντεχαν
τη βαρβαρότητα
όταν αυτή
ερχόταν
να κατασπαράξει
τους ανθρώπους.