49482 - Μην μπερδεύεις

Ν. Λυγερός

Μην μπερδεύεις
την άμυνα
με την ανθεκτικότητα
γιατί η πρώτη
είναι μόνο
το πρώτο στάδιο
της δεύτερης
ενώ το τρίτο
είναι βέβαια
η αντεπίθεση
έτσι είναι καλό
να μελετήσεις
τα tsumego
όπου βλέπεις
πως μπορείς
να νικήσεις
προστατεύοντας
τους δικούς σου.