49486 - Όταν η Ιαπωνία

Ν. Λυγερός

Όταν η Ιαπωνία
έπαιξε
Go
στον Ειρηνικό Ωκεανό
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
αναγκάστηκαν
να μάθουν
τα σχήματά του
και τις τακτικές
για να φτάσουν
στο επίπεδο
της υψηλής
στρατηγικής
και να νικήσουν
την Αυτοκρατορία
με άλλους
ήλιους.