49487 - Οι γραμμές

Ν. Λυγερός

Οι γραμμές
άμυνας
ανθεκτικότητας
αντεπίθεσης
είναι αυτές
που σκέφτεται
ένα γνήσιο
Think Tank
αν θέλει
να προβλέψει
την κατάσταση
στην οποία
θα είναι
ο κόσμος
μετά
το πέρασμα
της πανδημίας.

Close Menu