49488 - Για να καταλάβουμε

Ν. Λυγερός

Για να καταλάβουμε
μία σημαντική
πλευρά
του Go
πρέπει
να κάνουμε
ασκήσεις
θανάτου
ή ζωής
με το Tsumego
για να έχουμε
το ανάλογο
από τα τεστ
που κάνει
η NASA
στους αστροναύτες
πριν κάθε
σημαντική
αποστολή.

Περιοχή συνημμένων
Close Menu