49492 - Αναζητήσεις της Άνοιξης

Ν. Λυγερός

Λουκάς: Γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι;
Ιωάννης: Δεν τηρούν τα μέτρα.
Λουκάς: Μα είναι τόσο δύσκολο;
Ιωάννης: Αυτοί που πιστεύουν ότι είναι αθάνατοι πεθαίνουν πιο γρήγορα.
Λουκάς: Νόμιζα ότι αυτό ισχύει μόνο για τα παιδιά.
Ιωάννης: Πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν παιδιά σε φάση κρίσης.
Λουκάς : Είναι όμως βάρβαρο λάθος σε φάση πανδημίας.
Ιωάννης: Αν άκουγαν τουλάχιστον τον Σωτήρη.
Λουκάς: Θα το κάνουν μόνο μέσω του Ιωάννη.
Ιωάννης: Όσοι τον διαβάσουν.
Λουκάς: Μπορεί να σώσει μόνο όσους θέλουν να σωθούν.
Ιωάννης: Και για τους άλλους;
Λουκάς: Θα πρέπει να μιλήσουμε.
Ιωάννης: Θα ακούσουν;
Λουκάς: Μόνο αν μιλήσουμε για τους δικούς τους.