49499 - Το πλήθος

Ν. Λυγερός

Το πλήθος
των νεκρών
ανθρώπων
της Ιταλίας
ξεπερνά
πλέον
εκείνο
της Κίνας
και αυτό
οφείλεται
στο γεγονός
ότι δεν είχαν
ιδέα
ότι εξαπλωνόταν
ο κορωνοϊός
επειδή
η κυβέρνηση
του κομμουνισμού
δεν είπε
την αλήθεια.