49505 - Θέλουμε

Ν. Λυγερός

Θέλουμε
να θυμόμαστε
τους ανθρώπους
αλλά
πιο βαθιά
ακόμα
τις ψυχές τους
γιατί
αυτός
είναι
ο ρόλος μας
ως μέλη
της Ανθρωπότητας
αλλά
και του πυρήνα της,
της Ψυχότητας
που την προστατεύει
από την αρχή.