49518 - Είπε πολλά ψέμματα

Ν. Λυγερός

Είπε πολλά ψέμματα
το κομμουνιστικό
καθεστώς
της Κίνας
και γι’ αυτό
φτάσαμε
στο επίπεδο
της πανδημίας
και θα πρέπει
να καταδικαστεί
γι’ αυτό
το έγκλημα
ειρήνης
κατά
της Ανθρωπότητας
αλλά
στο ενδιάμεσο
πρέπει
να αντιμετωπίσουμε
το πρόβλημα.

Close Menu