49524 - Είναι η σύνθεση

Ν. Λυγερός

Είναι η σύνθεση
που ανακοινώνει
το κείμενο
που θα διαβάσουμε
και όχι
το ανάποδο
γιατί
το αίσθημα
θέλει
ελευθερία
έκφρασης
και μόνο μετά
έρχονται
οι εξηγήσεις
του βάθους
που επιτρέπουν
να ξεχειλίσει
η αγάπη
με τα δάκρυα.