49528 - Οι νεκροί

Ν. Λυγερός

Οι νεκροί
είναι πιο κοντά
στα δένδρα
και οι ζωντανοί
πιο κοντά
στα λουλούδια
αν σκεφτείς
την ύπαρξη τους
μέσω
της ψυχής
γι’ αυτό
μίλησε
με αυτόν
τον τρόπο
ο Σωτήρης
στην επιστολή του
στον Παύλο
για να ξέρει.