49535 - Από τη στιγμή

Ν. Λυγερός

Από τη στιγμή
που μαθαίνετε
να αγαπάτε
κάτι
που κινδυνεύει,
θα το προστατέψτε
πιο καλά
μετά
γιατί
θα ξέρετε
πόσο
σπάνια
είναι
η ίδια
η Ανθρωπότητα
τώρα
που ζεις
την πανδημία.

Close Menu