49536 - Τώρα ζούμε

Ν. Λυγερός

Τώρα ζούμε
μία όμορφη
δυνατότητα
που σας δίνει
η Ανθρωπότητα
για να καταλάβετε
πόσο την αγαπάτε
κι αν αυτό
είναι
δύσκολο
για σας
τουλάχιστον
να αγαπάτε
αυτούς
που μπορούν
για να υπάρχει
συνέχεια
υποστήριξης.