49540 - Χαρά και Μεταχαρά

Ν. Λυγερός

Ευαγγελία: Ο Σωτήρης λειτουργεί πάνω μου σαν φάρμακο…
Ιωάννης: Εννοείς βάλσαμο;
Ευαγγελία: Μπορεί να είναι και αυτό…
Ιωάννης: Κι εμένα αγγίζει ψυχικά.
Ευαγγελία:  Έχει κάτι που…
Ιωάννης: Δεν έχει τίποτα. Είναι μόνο…
Ευαγγελία: Ναι αυτό εννοούσα. Αυτό το ύφος δεν είναι οριακά ανθρώπινο;
Ιωάννης: Ναι όντως οριακά…
Ευαγγελία: Και ταυτόχρονα τόσο κοντά στα παιδιά…
Ιωάννης: Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος.
Ευαγγελία:  Έβγαλες φωτογραφίες του κήπου;
Ιωάννης: Τις έστειλα ήδη.
Ευαγγελία: Στον Σωτήρη;
Ιωάννης: Στην αρχή στον Παύλο… Μετά ξέρει αυτός…
Ευαγγελία: Και οι μικρές μιλούν άμεσα μαζί του.
Ιωάννης: Γι’ αυτό είναι χαρούμενες…
Ευαγγελία: Ναι! Ακόμα και τώρα!
Ιωάννης: Παρατήρησα ότι μεγάλωσαν οι αντοχές τους…
Ευαγγελία: Μόνο αυτές…
Ιωάννης: Κι εσύ το πρόσεξες.
Ευαγγελία: Κάνουν ψωμί, κόβουν μαλλιά για να τα κάνουν δώρο…
Ιωάννης: Ακολουθούν πιστά…
Ευαγγελία: Κι εμείς;
Ιωάννης: Ξεχειλίζουμε…
Ευαγγελία: Ναι όντως, άλλωστε εκεί βρίσκεται η ψυχή μας.
Ιωάννης: Είναι εξωσωματική.
Ευαγγελία: Η δική του μας ξεγεννά!
Ιωάννης: Μαιευτική ψυχής…
Ευαγγελία: Έτσι βλέπουμε τα βιβλία μέσα στα δέντρα.
Ιωάννης: Και τους πίνακες μέσα στα παράθυρα.
Ευαγγελία: Βλέπει το έργο μέσα στο ον.
Ιωάννης: Την ομορφιά μέσα στην αλήθεια.